Sprachauswahl
Language

Major Spring Auction

Saturday 27. June 2020 at 3 p.m.

298 Lots
 • Lot 51
  Tekke Main Carpet
 • Lot 52
  Tekke Chuval
 • Lot 53
  Tekke Ak Chuval
 • Lot 54
  Karaja Long Rug
 • Lot 55
  Sarab Long Rug
 • Lot 56
  Qashqa’i
 • Lot 57
  Sauj Bulag
 • Lot 58
  Ningxia Seat Cover
 • Lot 59
  Ningxia Bench Runner
 • Lot 60
  Ningxia Wall Hanging